Barsak delinmesi, çok tehlikeli bir arızadır. Bu hal durup dururken olmaz. Mutlaka, buna sebep olmak üzere, baştan mühim bir hastalık veya bir kaza işinin içine karışmış olmak lâzımdır.

Bunların başında karın yaralanmaları gelir: Herhangi bir kaza veya cinayet eseri olarak dışarıdan karın üzerine, sert bir cisim ile, bıçak veya kurşunla vurularak yara alındığı ve yara derinlere kadar işlediği zaman barsak delinebilir. Böyle yaralarda, karın derisi ayrılarak, barsak parçaları veya bağırsağı örten zarın bir kısmı, açılan delikten, dışarıya fırlayabilir.

Bu gibi yaralar, neticenin karanlık olması ve çok defa, ölümle nihayetlenmeleri itibari ile, pek tehlikelidirler.

Midede veya bağırsaklarda eskiden geçirilmiş süreğen (müzmin) yaralar, herhangi bir sebeple, günün birinde bağırsağı delebilirler.

Apandisitler, ilerleyerek azgın ve kangrenli şekiller alarak birdenbire böyle bir barsak delinmesi yapabilirler.