Zedelenen bir doku çevresinde başlayıp yakınındaki bağ dokuyla, kasa hızla yayılan hastalık. Clostridium cinsine ait Clostridium welchii, Clostridium septicum gibi anaeorob (oksijensiz yaşayan) bakterilerin yol açtığı bir hastalıktır. Kalın bağırsakta görülür. Bu bakteriler dışkıyla kirlenmiş ortamlarda, örneğin toprakta bulunan çok dayanıklı sporların kan pıhtısı üzerinde filizlenmesiyle oluşurlar.

Gazlı kangren, dokuların zedelenmesi ve toprakla kirlenmesinin kolay olduğu savaş zamanlarında yaygınlık kazanır. Yaralanma sonucu bazı hücrelerin ölmesi bakteriler için gerekli besin kaynağı hazırlar. Öte yandan kan damarlarının zedelenmesi sporların etkin organizmalar haline dönüşmesine elverişli oksijensiz ortamı yaratır. Çoğu zaman stafilokok gibi oksijen kullanan bakteriler de birlikte bulunabilir ve bunlar oksijeni tüketerek Clostridiumların çoğalmasını sağlarlar.

Gazlı kangren, Clostridium içeren bağırsak florasının yol açtığı az rastlanan bir hastalıktır. Kalçadan bacağa giden kan damarlarının tıkanması sonucunda bacağın kesilmesine sebep olabilir. İlkel yöntemlerle yapılan çocuk düşürmelerden sonra görülme olasılığı fazladır.

Klinik belirtiler, zedelenmeden sonraki ilk üç gün içinde bakteri sporlarının görülmesi ve bakterinin çoğalması ile ortaya çıkar. Hastalığın başladığı bölgede şişlik başgösterir ve üst deri gerginleşerek soluk bir renk alır. Deri altındaki sızıntı kasların arasına ve diğer doku yüzeylerine yayılabileceği zayıf noktalar arar.

Kangrenli dokularda önceleri fermentleşmenin oluşturduğu gaz kabarcıkları görülür. Deri üstünde hafifçe bastırıldığında kabarcıklar hissedilir ve deri ovulacak olursa hafif bir çıtırtı işitilir. Kangrenli bölgedeki kan hücrelerinin yok olmasına ve hemoglobin renk maddesinin çevre dokularına sızmasına yol açar. Derinin yüzeyi yumuşar, morarır ve bakteri enzimlerinin çıkması deri altında yarı-sıvı bir birikim oluşturur. Bu enzimlerin ve bakterinin emilmesi alyuvarların yok olmasına ve kan damarlarının iç yüzeyini çevreleyen endotel hücrelerinin zedelenmesine sebep olur. Buna septisemi adı verilir ve ilerlemesi halinde bazı organlarda, özellikle karaciğerde gaz oluşur.

Ölümden sonra yapılan incelemelerde, oluşan gaz köpüklü kan halinde karaciğerde görülebilir. Toksinlerin emilmesi sonucunda nabız artar, ateş yükselir. Yaranın zamanında gereği gibi, temizlenmesi kangren olasılığını önler Toksinli Clostridiumların hemen hepsi penisiline karşı duyarlıdır. Bu antibiyotiğin yaralanmalarda önleyici olarak kullanılışı, II. Dünya Savaşı sırasında gazlı kangren olaylarında önemli ölçüde azalma göstermiştir.