Mastit
Laktasyon döneminde memede ağrı, ateş ve nezle benzeri semptomlarla karakterizedir. Memenin bağ dokusu ve salgı bezlerini içine alan selüliti olarak tanımlanabilir. Memelerde süt birikimi enfeksiyonu kolaylaştırıcı bir faktördür. Zararlı mikroorganizmalar meme başındaki çatlak ve sıyrıklar yolu ile alınabilir. Bu mikroorganizmalardan sıklıkla mastit nedeni olanlar stafilokok-lar ve E. coli, daha az sıklıkta mastit nedeni olanlar ise streptokoklardır. Tipik olarak doğumdan iki – altı hafta sonra ortaya çıkar.
Tedavi yaklaşımları arasında yatak istirahatı, memelere nemli sıcak uygulama, sıvı alımının arttırılması, antibiyotik verilmesi ve emzirme sonrası göğüslerde kalan sütün sağılması sayılabilir. Stafilokoklara karşı penisilin, dikloksasilin, nafsilin ve streptokoklara karşı penisilin kullanılabilir. Genellikle antibiyotik tedavisine başlandıktan sonra 48 saat içerisinde mastil bulgu ve semptomlarında gerileme olur.
Anne mustit sırasında da bebeğini emzirmeye devam etmelidir. Mastitli göğüsten gelen sütte sodyum ve klor konsantrasyonu yüksek, laktoz konsantrasyonu düşüktür. Bebek bu sütü almakta isteksizse meme bir pompa yardımı ile boşaltılmalıdır. Annelerin çoğunda mastit sonrasında da emzirme başarılı bı çekikle devam eder.
Tekrarlayan mastil atakları uzun süreli antibiyotik kullanımını ve abse açısından yakın izlemi gerektirir. Abse gelişmişse cerrahi olarak boşaltılmalı, istirahat ve antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.