Tıkalı Süt Kanalları
Tıkanıklığın gerisinde süt birikir. Memede bölgesel duyarlılık ve kızarıklık vardır ve kitle şeklinde ele gelebilir. Nedeni tam olarak aydınlanamamıştır. Annenin dar elbiseler giymesi, stres altında olması, yorgunluğu, emme süre ve sıklığının az olması rol oynayan faktörler arasında sayılabilir.
Tedavisi için emme sıklık ve süresi uzatılmalıdır. Annenin dinlenmesi sağlanmalı, memeye nemli ve sıcak kompresler uygulanmalı ve tıkanıklık gerisin-den başlayarak meme başına doğru masaj uygulanmalıdır. Elle veya pompayla memelerin boşaltılmasına yardımcı olunmalıdır.