Tükürük salgısının artması: (Siyalore-Hipersalivasyon-Pityalismus)
Günde 3-4 Itye varan hatta onu geçen siyalore’ler vardır. Fazla miktardaki tükürük ya yutulur, ya da dışarı atılır. Bazı hastalarda ise tükürük salgısı normal olduğu halde, yutulamadığı için tükürük ağızdan dışarı akmaktadır.
Ağzına bol tükürük toplanan veya tükürüğü dışarı akan bir hasta karşısında şu olasılıklar düşünülmelidir.
1-ilaç veya toksik madde alınması (ör: civalı ilaç kullanımı, kurşun, bakır zehirlenmesi vs.)
2- çürük diş, pürtüklü dolgular, protezler, ağız içi tümörleri, difteri, tüberküloz, sifiliz gibi hastalıklar.
3- Sindirim kanalının çeşitli hastalıkları (Ör: Yemek borusunun yabancı cisim, tümörleri, divertikülleri, midenin ülser ve kanserlerinde, bağırsak parazitlerinin varlığında)
4- Sinir sistemi tutan hastalıklarda (beyin tümörleri, felç vs.)
5- Normal kişilerde hoşa giden yiyeceğin görünmesi veya koklan-masında.
Tükürük salgısının azalması: Tükürük salgısının azalması sonucu, çiğneme, yutma, konuşma fonksiyonları bozulur. Dil kurur ve paslanır. Tükürük salgısının azalması şu durumlarda görülür.
vücudun susuz kaldığı durumlar (ateşli hastalıklar, komalar.bol idrara çıkanlarda).
şeker hastalığı, nefes darlıkları,
Korku, heyecan.
ilaçlara bağlı.
Eğer hastada tükürük salgısının azalmasına ilaveten, kansızlık, yutma güçlüğü, yemek borusunda darlık varsa özel bir sendrom olan Pulummer-Vinson düşünülür.